Łowisko Podolsze


Idź do treści

No Kill -regulamin

Staw duży No Kill

REGULAMIN ŁOWISKA PODOLSZE – STAW NAJWIĘKSZY „NO KILL” (złów i wypuść)


Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania


1.
Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb.
2.Możliwoć wędkowania tylko po wykupieniu zezwolenia na łowisku.
-i
stnieje możliwość rezerwacji stanowiska na minimum trzy dni przed ustalonym terminem
i po uiszczeniu zaliczki 35 zł.
Zarezerwowane miejsce należy zając do godziny 12 (rezerwacja minimum jedna doba).
Po tej godzinie rezerwacja i zaliczka przepada.
3. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywć się w taki sposób,
aby nie przeszkadzać innym wędkarzom
4. Odpowiedzialność za osobę towarzyszącą ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie.
5. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe
oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

Ł
amanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska, bez możliwości zwrotu opłaty lub wezwaniem Policji. Skutkow również może odmówieniem sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
W szczególnych uzasadnionych sytuacjach popartych bezpieczeństwem osób i zwierząt, właściciel lub osoba przez niego wyznaczona, może zakazć wędkowania lub przebywania na łowisku.

Wędkarz jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu sprawdzenie zawartości namiotu, samochodu lub przyczepy, oraz sprawdzenie rachunku lub zezwolenia.

W sytuacji złego traktowania ryby, czego efektem będzie zabicie lub znaczące skaleczenie, właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej (za każdy kilogram ryby równowartość kary 1000 zł)

Po zakończeniu wędkowania stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku. Śmieci należy bezwzględnie zabrać ze sobą.
Dozwolone jest wędkowanie maksymalnie na 3 wędki (
3 wędka za dopłatą).
Dozwolone środki pływające – tylko radiowe łódki wywozowe RC.

Osoby odwiedzające maja obowiązek pozostawić samochód przy punkcie gastronomicznym na łowisku.

Od Wędkarza na łowisku wymagane jest:

-stosowanie się do zaleceń i uwag właściciela, pracowników i opiekunów łowiska
-duży karpiowy podbierak z wypinanymi ramionami – ramię minimum 90 cm
-kołyska karpiowa o wymiarach min. 100 cm
-środek do dezynfekcji ryb
-żyłka główna – min. 0,30 mm, min. 200 metrów nawoju
-korzystanie tylko z zestawów bezpiecznych, metoda tylko włosowa, typu grunt (bezpieczny klips)
-fotografowanie ryb w pozycji bezpiecznej nad kołyską
-polewanie ryby wodą, gdy przebywa w kołysce
-przenoszenie ryby tylko w macie lub worku do ważenia, celem wypuszczenia do wody
-po sesji zdjęciowej rybę niezwłocznie i bezpiecznie należy wypuścić do wody, gdy tego wymaga sytuacja -wentylujemy

Na łowisku obowiązuje zakaz:
-głośnego i niekulturalnego zachowania
-stosowania haków typu banan
-używania plecionek jako linki głównej, (dopuszcza się jedynie do przyponu strzałowego)
-zaśmiecania terenu,
-niszczenia i wycinania zieleni
-załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi (toi toi)
-rozpalania ogniska poza miejscami wyznaczonymi , (dopuszcza się grille na nóżkach)
-spożywania alkoholu i środków odurzających
-połowu metodą spinningu

-przerzucania, przepływania i przewożenia strefy wyłączonej z wędkowania (wg mapki)
-świadomego wywożenia „na zaczepy”
-siłowego zacinania i holu ryb (nie dotyczy połowu sumów)
-przetrzymywania ryb w workach lub siatkach wędkarskich
-używania zanęt i przynęt przeterminowanych, surowych ziaren, oraz przynęt zwierzęcych nieprzetworzonych (wątroba, martwa rybka, robaki itp.).
Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli w łowisku i płukania naczyń lub wrzucania odpadków do wody

Łowisko | Aktualności | No Kill -regulamin | Regulamin | Sklep | Menu | Cennik | Mapka | Galeria | Filmy | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego